Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.vanlimptbouwondersteuning.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie.

Van Limpt Bouwondersteuning streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat Van Limpt Bouwondersteuning niet in voor de volledigheid, juistheid, of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Van Limpt Bouwondersteuning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Van Limpt Bouwondersteuning en de gebruiker van de website ontstaan.

Van Limpt Bouwondersteuning garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdig ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Van Limpt Bouwondersteuning te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Van Limpt Bouwondersteuning heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Van Limpt Bouwondersteuning aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten.

Alle publicaties en uitingen van Van Limpt Bouwondersteuning zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Van Limpt Bouwondersteuning daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie neem dan contact op met Van Limpt Bouwondersteuning in Reusel.

Adres

Pollenekker 6
5541 DD  Reusel

Contact

06 – 29 07 70 14
rene@vanlimptbouwondersteuning.nl

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Privacyverklaring