Privacyverklaring

Van Limpt Bouwondersteuning, gevestigd aan de Pollenekker 6, 5541 DD Reusel , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Van Limpt Bouwondersteuning verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en /of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternamen
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummers
  • E-mailadressen
Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Van Limpt Bouwondersteuning verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Van Limpt Bouwondersteuning verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om diensten aan je te kunnen leveren
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • Om namens opdrachtgevers digitaal aanvragen voor omgevingsvergunningen in te kunnen dienen
Geautomatiseerd besluitvorming.

Van Limpt Bouwondersteuning neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.

Van Limpt Bouwondersteuning bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Alle persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar bewaard om contact met je op te kunnen nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Van Limpt Bouwondersteuning verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Van Limpt Bouwondersteuning gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Limpt Bouwondersteuning en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rene@vanlimptbouwondersteuning.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.
Van Limpt Bouwondersteuning wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Van Limpt Bouwondersteuning neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rene@vanlimptbouwondersteuning.nl

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie neem dan contact op met Van Limpt Bouwondersteuning in Reusel.

Adres

Pollenekker 6
5541 DD  Reusel

Contact

06 – 29 07 70 14
rene@vanlimptbouwondersteuning.nl

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Privacyverklaring