(Ver)bouwplannen… en nu?

Plannen om je woning te verbouwen? Of om je woning uit te breiden met een aanbouw, een dakkapel, of een carport? Heb je wensen en is er ruimte voor een bijgebouw op je perceel?
Of heb je gekozen voor nieuwbouw?
Zoek je iemand die jou kan ondersteunen bij de volgende stap?
Dan ben je bij Van Limpt Bouwondersteuning aan het juiste adres!
Ik help je graag praktisch op weg om je (ver)bouwplannen te verwezenlijken.

In een oriënterend gesprek krijgen we een goed beeld van de plannen. Op basis daarvan bepalen we samen de vervolgstappen. Dit kan bestaan uit:

De mogelijkheden in kaart brengen:
 • Het in kaart brengen van de bestaande situatie en de (vergunningsvrije) mogelijkheden op het perceel.
Van idee naar ontwerp en schetsplan:

De uitwerking van je idee naar een ontwerptekening en een schetsplan.

 • Het belangrijkste doel van het ontwerp is om jouw eisen en wensen om te zetten naar een visuele weergave. Met behulp van een ontwerptekening maak ik de wensen van de opdrachtgever concreter, en verkennen we de mogelijkheden voor de bouw of verbouwing. Het ontwerp wordt dus in onderling overleg besproken en bepaald.
 • Het schetsplan bestaat uit de plattegrond van de woning, geveltekeningen, een situatietekening en eventueel een voorstel voor de kleuren en materialen.
 • Als een vergunning nodig is, gebruikt de gemeente het schetsplan om de aanvraag te kunnen toetsen aan het bestemmingsplan en de eisen van welstand.
Van schets naar groen licht voor de start van jouw (ver)bouwplan:

De uitwerking van het schetsplan naar gedetailleerde bestektekeningen.

 • Bestektekeningen vormen de bouwtechnische uitwerking van het ontwerp. In een bestektekening staan plattegrond(en), gevels en doorsneden, informatie over materiaaltoepassingen, de oppervlakten en functies van de ruimten, en eventuele principe details.
 • Bestektekeningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit.
  Het Bouwbesluit bevat de wettelijke eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. Het gaat om verschillende eisen die te maken hebben met veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en duurzaamheid.
 • Als het nodig is, verzorg ik de digitale aanvraag van de omgevingsvergunning.
 • Ook als er vergunningsvrij gebouwd kan worden, moet het bouwwerk volgens de eisen van het Bouwbesluit en het bestemmingsplan worden gebouwd. Ook is het belangrijk om bij de nadere uitwerking van het plan in de bestektekening rekening te houden met de praktische uitvoerbaarheid van het ontwerp. Dit voorkomt onnodig uitzoekwerk en tijdverlies tijdens de bouw.
  Wanneer een bouwwerk vergunningsvrij is, is het daarom toch vaak verstandig gedetailleerde bestektekeningen en constructieberekeningen te laten maken. Hiermee wordt de veiligheid en de kwaliteit gewaarborgd, en heeft de aannemer een duidelijk beeld van de eisen en wensen van de opdrachtgever.

De tekeningen worden digitaal opgeleverd, en kunnen desgewenst – met behulp van een plotter – ook op groot formaat geprint en aangeleverd worden.

Daarnaast kan ik jou of jouw aannemer ontzorgen met:

 • Het maken van werktekeningen of kozijntekeningen om de (onder-)aannemer te ondersteunen bij de werkvoorbereiding. Het uitvoeren van werktekeningen kan de aannemer tijd en werk besparen bij de werkvoorbereiding, het bestellen van materialen en bij de uitvoering van het werk op basis van een nauwkeurige maatvoering.
 • Afstemming met de constructeur over eventueel benodigde constructieberekeningen;
 • Afstemming met de afdeling vergunningen bij gemeenten in regio de Kempen om de eventueel benodigde omgevingsvergunning aan te vragen, en daarmee groen licht te krijgen voor het realiseren van jouw (ver)bouwplannen.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie neem dan contact op met Van Limpt Bouwondersteuning in Reusel.

Adres

Pollenekker 6
5541 DD  Reusel

Contact

06 – 29 07 70 14
rene@vanlimptbouwondersteuning.nl

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Privacyverklaring